PGG wybuduje nową kopalnię. Pierwsze prace w tym roku

Nowa kopalnia Polskiej Grupy Górniczej od złoża będzie nazywała się Imielin Północ. Pierwsze roboty drążeniowe rozpoczną się jeszcze w tym roku.

Projekt budowy nowej kopalni, która docelowo będzie najpewniej trzecim ruchem zakładu zespolonego Piast-Ziemowit, obejmuje również rozbudowę pracujących już ruchów. Nowa kopalnia ma wydobywać węgiel ze złoża Imielin Północ (zasoby to 70 mln t), a cały projekt zakłada również udostępnienie złóż Ziemowit Głęboki (140 mln t) oraz Piast Głęboki (90 mln t). Razem nakłady inwestycyjne na realizację tego projektu mają wynieść 6 mld zł.

Jak zaznaczył, Piotr Bojarski, wiceprezes PGG ds. produkcji, w miejscu, gdzie ma powstać nowa kopalnia, czyli w rejonie ul. Karolinki w Imielinie, znajduje się na razie szyb wentylacyjny WII oraz stacja wentylatorów. W perspektywie kilku lat PGG planuje postawienie tutaj budynku socjalnego i maszyny wyciągowej, tak aby szybem mógł się odbywać transport materiałów i zjazd załogi. Infrastruktura powierzchniowa ma zostać ograniczona do minimum, a urobek będzie transportowany pod ziemią aż do szybu kopalni Ziemowit skąd będzie trafiał do tamtejszego zakładu przeróbki węgla.

- Jeśli chodzi o udostępnienie złoża Imielin Północ, to w tym roku rozpoczynamy pierwsze roboty drążeniowe, na razie na obszarze koncesyjnym Ziemowita. W perspektywie trzech lat potrzebujemy na to ok. 75 mln zł. Chcemy to zrobić po gospodarsku i wykorzystać początkowo infrastrukturę kopalni Ziemowit. Pierwsze ściany zostaną uruchomione właśnie z wykorzystaniem tej infrastruktury. Natomiast w międzyczasie będziemy również drążyli połączenie z szybem wentylacyjnym WII, wokół którego powstanie infrastruktura powierzchniowa nowej kopalni. Przez pierwsze 3-4 lata będziemy wykorzystywać infrastrukturę Ziemowita, a w międzyczasie będziemy rozbudowywać infrastrukturę powierzchniową w Imielinie. W następnej kolejności, to jest kwestia kolejnych 5-6 lat, przewidujemy wydrążenie drugiego szybu i połączenie obydwu szybów jednym lub dwoma wyrobiskami – powiedział Bojarski.

Jeśli chodzi o kwestie proceduralne to PGG opracowało już projekt zagospodarowania złoża i całą konieczną dokumentację geologiczną i hydrologiczną.

- Dyrektor RDOŚ w Katowicach wydał już pozytywną decyzję zatwierdzającą raport oddziaływania na środowisko. W tej chwili czekamy na ostateczną decyzję, którą ma wydać GDOŚ w Warszawie. Wpłynęły odwołania, więc póki co uzupełniamy dokumentację, a w połowie roku spodziewamy się uzyskać ostateczną decyzję. W chwili uzyskania tej decyzji będziemy mieć wszystkie dokumenty umożliwiające nam złożenie wniosku o koncesję wydobywczą. Dlatego na przełomie roku 2019-20 spodziewamy się otrzymać koncesję wydobywczą – dodaje Bojarski.

Dzięki poszerzeniu bazy zasobowej kopalnia zespolona będzie mogła do 2036 r. utrzymać wydobycie na poziomie 6,5 mln t węgla rocznie. Od 2040 r., po udostępnieniu złoża Piast Głęboki, roczne wydobycie ma się zwiększyć do 8,5 mln t.

- W efekcie otrzymujemy wydłużenie żywotności kopalni do 2068 r. oraz poprawę jakości produktu ponieważ te pokłady leżą głębiej, więc stopień węglenia jest lepszy, złoże jest jakościowo lepsze. Dodatkowo część tego węgla przewidujemy skierować do instalacji zgazowania – dodał wiceprezes PGG.

źródło: nettg.pl, autor: JM